Logo KIJC Main KIJC         Welkom op de site van de Klundertse IJsclub!
                    - opgericht december 1906 -Vaantje

Aktueel:
Helaas hebben we dit jaar (seizoen 2015-2016) geen natuurijs van betekenis in Klundert en omstreken gehad.

In januari was er een hele korte periode van (nacht)vorst. Door de weerdiensten werd tijdens de aankondiging van deze periode ook meteen het einde van deze periode aangegeven. In het noorden van het land zijn toen wel enkele banen kort open gegaan. Ook in februari 2016 was er weer een korte periode nachtvorst maar overdag met temperaturen boven nul.

De locatie waar we onze materialen opgeslagen hebben wordt nu door ons gehuurd en dit betekende dat we onze ruimte opnieuw hebben ingericht. Daarnaast hebben we de machines nagezien en hebben we ze periodiek gestart en warm laten draaien. Voor onze kabels hebben we haspels geregeld.

Om dit seizoen toch in ieder geval een keer te kunnen schaatsen hebben we alle leden van de Klundertse IJsclub een uitnodiging bezorgd in de brievenbus om op 11 maart 2016 te gaan schaatsen op de ijsbaan in Breda. Om 19:15 werd verzameld bij het cultureel centrum in Klundert waar de firma Vos met een touring car klaar stond om ons naar de ijsbaan in Breda te brengen. Een aantal leden zijn op eigen vervoer naar Breda gegaan. In totaal hebben 75 leden gebruik gemaakt van de uitnodiging om te kunnen schaatsen in Breda. Entree voor de ijsbaan was voor rekening van onze ijsclub, alleen voor de rit met de bus was een bijdrage gevraagd (retour: 3 euro per persoon). Op de ijsbaan was naast een reguliere wedstrijdbaan ook een ijshockeyveld beschikbaar voor de schoonrijders. Bijgaand enkele plaatjes om een indruk te krijgen van deze gezellige avond.

Schaatsavond1 Schaatsavond2


Schaatsavond3 Schaatsavond4

We hopen dat we volgend seizoen wel natuurijs gaan krijgen. We houden u op de hoogte!

Wist u dat: Het slagwerkkorps Oranje Garde Klundert op zaterdag 21 mei 2016 een taptoe organiseert aan de vestkant in Klundert en dat de Klundertse IJsclub op die dag de verlichting van het veld verzorgd?

Inleiding.
De Klundertse IJsclub, opgericht in 1906, is een vereniging met meer dan 1000 leden. De locatie van de schaatsbaan is het Verlaat in Klundert. Het Verlaat is onderdeel van de stadswallen van Klundert en was vroeger in gebruik voor het transport van hout. Binnen de stadswallen bij het Verlaat wordt bij startende vorst gebruik gemaakt van een schaatsveld (Vestkant) welke onder water wordt gezet door ons. Hierdoor is het mogelijk om bij enige vorst al veilig met kinderen te kunnen schaatsen. Bij voldoende ijsdikte (10 - 12 cm) wordt ook het Verlaat geopend als schaatsbaan.

Schaatsen in Klundert
Schaatsen op het Verlaat door Lenette Schneijderberg - IJsselstein

Oproep.
Mocht u informatie hebben in het belang van onze club of wilt u zich aanmelden als (bestuurs)lid, stuur dan een e-mail bericht aan het bestuur.

Site hosted by in2documents BV Klundert

Bezoekers vandaag en totaal